Poughkeepsie, NY.

Poughkeepsie, NY. October, 2013.